Apa Boleh Zakat Hasil Judi? Begini Penjelasan Hukum Islam

Zakat adalah rukun Islam keempat yang bertujuan untuk membantu dan membuat orang kurang mampu secara ekonomi menjadi berpenghasilan. Di Indonesia, zakat diatur dalam Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 201

Apa Boleh Zakat Hasil Judi? Begini Penjelasan Hukum Islam